Preglej vse objave

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca za investicije.

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 2. 2007
Datum objave:

Datum: 16. februar 2007

VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE

Opis dela:  opravljanje zahtevnejših del in nalog s področja občinskih investicij, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil v Samostojni investicijski službi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene smeri
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj
– državljanstvo Republike Slovenije
– državni izpit iz javne uprave
– strokovni izpit iz upravnega postopka
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni
– računalniška znanja
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– da zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Kandidat, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora izpite opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Kandidati pošljejo pisne prijave z zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, s pripisom »Prijava na javni natečaj Višji svetovalec – za investicije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak,  tel. št.: 05/6646-209.