Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 1. 2017
Datum objave:

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR ŽUPANOVEGA VINA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

  

  1. 1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2017.

  

  1. 2.      POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti (v nadaljevanju: sodelujoči):

  • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
  • ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
  • ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
  • katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Slovenske Istre,
  • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 500 steklenic (0,75 l) prijavljenega vina in razpolagajo z najmanj 1000 litri prijavljenega vina,
  • ki soglašajo z odkupno ceno največ 7,00 € (bruto) za vsako opremljeno steklenico vina s strani Mestne občine Koper (končni izdelek, velja za vse prijavljene vzorce),
  • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi največ tri vzorce vina obveznih sort malvazija in/ali refošk, ne glede na letnik trgatve.

Vina bo ocenjevala strokovna ocenjevalna komisija v primerno toplih in svetlih prostorih, ohlajena bodo na idealno degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno kategorijo vina po barvi, aromatiki in preostanku nepovretega sladkorja. Vsak ocenjevalec bo imel svoj ločen prostor, kjer ga nihče ne bo oviral pri samostojnem delu. Dnevna norma degustacije vzorcev je max. 60 vzorcev vin.

Merila natečaja:

Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS).

Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 5 članska ocenjevalna komisija v Degustacijskem prostoru UP, Labs, Zelena ulica 8, Izola. Člane ocenjevalne komisije imenuje župan s sklepom. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati z lastnimi vini ali vini svoje družine, v tem primeru bo župan imenoval drugega člana komisije.