05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor županovega vina Mestne občine Koper za leto 2008

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 12. 2007
Datum objave:

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR ŽUPANOVEGA VINA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2008

1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2008.

2. POGOJI IN MERILA:
Pogoji natečaja:
Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji in vinogradniki:
• s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
• ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
• ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
• ki sami v svoji kleti predeluje grozdje v vino,
• katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Slovenske Istre v koprski občini,
• ki lahko ponudijo v odkup 600 steklenic (0.75l) dotičnega vina,
• ki se v primeru izbora strinjajo z odkupno ceno 7,00€ za opremljeno steklenico vina s strani Mestne občine Koper,
• ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu,
• ki sodelujejo na prireditvi “Od kantine do torkle – Dan kulture, vina in oljk”*.

Vinarji in vinogradniki lahko sodelujejo z največ tremi vzorci vina, vsak različnih sort in sicer Malvazije, Refošk ali Rumenega Muškata, ne glede na kategorijo ali letnik trgatve.  

Merila natečaja:
Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem  po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS).
Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 5 članska ocenjevalna komisija usposobljenih degustatorjev v Degustacijskem prostoru UP, Labs, Zelena ulica 8, Izola. Člane ocenjevalne komisije imenuje Župan s sklepom.

3. NAGRADE IN NJIHOVE VREDNOSTI:

Najbolje ocenjeno vino se razglasi za “Županovo vino 2008”, pridelovalec pa prejme prehodno nagrado skulpturo Ars Vivendi (umetnost življenja), akademskega slikarja magistra Tilna Žbone. Pravico uporabe skulpture dobi pridelovalec najbolje ocenjenega vina kot prehodno nagrado za dobo enega leta, do natečaja »Županovega vina 2009«. V primeru, da pridelovalec ne razpolaga z ustreznim razstavnim prostorom oz. če ne želi prehodne nagrade hraniti v svoji kleti, poskrbi za hranjenje skulpture Mestna občina Koper, ob kateri bo za čas enega leta tudi steklenica Županovega vina s promocijskim materialom, ki ga zagotovi pridelovalec.
Steklenice županovega vina bodo opremljene z etiketo “Županovo vino”, katera bo prilepljena k steklenici. Mestna občina Koper izdela 1000 nalepk, na željo in stroške vinarja bodo lahko enako opremo nosile vse steklenice dotičnega vina v tekočem letu do naslednjega ocenjevanja. Mestna občina Koper bo tudi odkupila najmanj 500 steklenic Županovega vina za protokolarne namene, prav tako bo Županovo vino stregla na sprejemih in drugih protokolarnih dogodkih v lastni organizaciji. Županovo vino, nabavljeno s strani Mestne občine Koper, hrani pridelovalec, do porabe vseh zalog nabavljenih s strani Mestne občine Koper.
Županovemu vinu se izbereta dva spremljevalca, 1. in 2. spremljevalec. Vsi ocenjeni vzorci prejmejo plaketo o sodelovanju. 

4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV:
Vinogradniki prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih natečajne dokumentacije. Vina morajo biti  donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena. Izbrano vino mora biti ustekleničeno vsaj do 6. decembra 2007.
Vzorec (po sorti) obsega tri steklenice 0.75l, ena izmed steklenic mora vsebovati originalno etiketo, analitični podatki o posameznem vzorcu pa se navedejo na prijavnici. Za dvig vzorcev poskrbi organizacijska komisija imenovana s sklepom župana, ki tudi poskrbi, da bo ocenjevanje vin potekalo anonimno. Ocenjevalna komisija bo dvignila vzorce 3. decembra 2007.

Upoštevalo se bo prijave, ki bodo prispele do 3. decembra 2007 do 12. ure na naslov Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – ŽUPANOVO VINO 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

5. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni javno najkasneje 8. decembra 2007, na zaključnem večeru prireditve »Dan kulture, vina in oljk« oziroma pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov.

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO
Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, telefon 05/6646-217.