Preglej vse objave

Javna objava predloga delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 8. 2015
Datum objave:

Skladno s Sklepom o postopku sprejemanja delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu, št. 842-1/2015 z dne 2.7.2015, se predlog delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu, verzija 4.0, št. 842-1/2015, javno objavi na spletni strani Mestne občine Koper od 2.7.2015 do 5.8.2015.

V času javne objave predloga delnega načrta lahko nosilci načrtovanja ter drugi izvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju občine, podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na naslov Mestna občina Koper, Urad za splošne zadeve, Služba za zaščito in reševanje, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ali po elektronski pošti na CZ@koper.si .