05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 6. 2010
Datum objave:

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), sklepa št. 478-229/2010 z dne 26.5.2010 ter sklepa št. 478-522/2007 z dne 24.3.2010,

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

Opis predmeta prodaje:

1. Nepremičnina s parc. št. 718/11 k.o. Bertoki, gospodarsko poslopje v izmeri 61 m2 in dvorišče v izmeri 292 m2,  za  izklicno ceno 60.164,00 €, brez  2% davka na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 718/10 k.o. Bertoki, dvorišče v izmeri 23 m2,  za  izklicno ceno 2.250,00 €, brez  20% DDV;
3. Nepremičnina s parc. št. 2755 k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri v izmeri 30 m2, nepremičnina s parc. št. 79/4.S  k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 24 m2 ter nepremičnina s parc. št. 79/2.S k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 18 m2, vse za izklicno ceno  17.215,00 €, brez 2%  davka na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 2740 k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 73 m2 in travnik v izmeri 316 m2, za izklicno ceno  22.692,25 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. štev. 7.S k.o. Topolovec, porušen objekt v izmeri 76 m2, za izklicno ceno 8.135,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 545/5 k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 63.030,00 €, brez 20% DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 362/1 k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 109.683,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17 k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 132.418,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 1362/4 k.o. Škofije, v izmeri 829 m2, za izklicno ceno 101.930,40 €, brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 1158/7 k.o. Jernej, v izmeri 1167 m2, za izklicno ceno 162.213,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 214/10 k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 61.069,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 1121/7 k.o. Škofije, v izmeri 330 m2, za izklicno ceno 33.033,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 2583/5 k.o. Sv. Anton, v izmeri 319 m2, za izklicno ceno 29.252,30 €, brez 20% DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 2583/6 k.o. Sv. Anton, v izmeri 325 m2, za izklicno ceno 29.802,50 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 85.080,62 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnini s parc. št. 1923/6 in 1923/7 k.o. Jernej, v skupni izmeri 397 m2, za izklicno ceno 38.628,10 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 2683/8, k.o. Bertoki, v izmeri 318 m2, za izklicno ceno 28.302,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno ceno 35.101,00 € brez 20% DDV;
19. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 3.449.359,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
20. Nepremičnina s parc. št. 1580/5, k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno ceno 66.096,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 444/19, k.o. Škofije, v izmeri 628 m2, za izklicno ceno 66.072,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 444/11, k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno ceno 62.705,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 444/16, k.o. Škofije, v izmeri 610 m2, za izklicno ceno 64.178,00. €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno ceno 38.397,00 €, brez 20% DDV;
25. Nepremičnina s parc. št. 540/79 k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno ceno 23.213,00 €, brez 20% DDV;
26. Nepremičnina s parc. št. 915 k.o. Škofije, v izmeri 400 m2, za izklicno ceno 37.819,00 €, brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 3159 k.o. Bertoki, v izmeri 826 m2, za izklicno ceno 41.506,00 €, brez 20% DDV;
28. Nepremičnina s parc. št. 447/2 k.o. Koštabona, v izmeri 798 m2, za izklicno ceno 20.001,00 €, brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 3159/2 k.o. Semedela, v izmeri 445 m2, za izklicno ceno 23.904,00 €, brez 20% DDV;
30. Nepremičnini s parc. št. 298/9 in 291/4 k.o. Semedela, v skupni izmeri 575 m2, za izklicno ceno 47.679,00  €, brez 20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Koper, v izmeri 390 m2, za izklicno ceno 51.576,00 €, brez 20% DDV;
32. Nepremičnina s parc. št. 1097/9, k.o. Dekani, pašnik v izmeri 625 m2,  za  izklicno ceno 24.981,00 €, brez  2% davka na promet nepremičnin;
33. Nepremičnina s parc. št. 1097/12 k.o. Dekani, pašnik v izmeri 614 m2,  za  izklicno ceno 24.928,00 €, brez 2%  davka na promet nepremičnin;
34. Nepremičnini s parc. št. 1097/13 in 1097/14, k.o. Dekani, pašnik v skupni izmeri 672 m2, za izklicno ceno  28.987,00 €, brez 2%  davka na promet nepremičnin.

Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 22.6.2010 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

ŽUPAN
Boris  Popovič

 Več v priloženi dokumentaciji