05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 10. 2020
Rok za vplačilo varščine: 12. 10. 2020
Datum objave:

Rok za plačilo varščine: 12. 10. 2020

Datum javne dražbe: 15. 10. 2020, ob 11.00

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

 1. Nepremičnina s parc. *115, k.o. Koštabona (ID znak parcela 2624 *115), v izmeri 37 m2.

Izklicna cena: 23.281,00 € (z besedo: triindvajsettisoč dvestoenainosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 1 – opis k.o. Koštabona

 

 1. Nepremičnina s parc. 1501/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1501/1), v izmeri 506 m2.

Izklicna cena: 78.189,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč stodevetinosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 2 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. 1537/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1537/1), v izmeri 55 m2.

Izklicna cena: 48.924,00 € (z besedo: oseminštiridesettisoč devetstoštiriindvajset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 3 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. štev. 4065/1 (ID znak parcela 2614 4065/1) v izmeri 62 m2, s parc. štev. 4065/4 k.o. Kubed (ID znak parcela 2614 4065/4) v izmeri 41 m2 in s parc. štev. 120/11 k.o. Kubed (ID znak parcela 2614 120/116 ) v izmeri 107 m2.

Izklicna cena: 51.508,00 € (z besedo: enainpetdesettisoč petstoosem evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oziroma 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 4 – opis k.o. Kubed

 

 1. Nepremičnini s parc. 10/2, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 10/2), v izmeri 395 m2 in s parc. št. 11/1, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 11/1), v izmeri  225 m2.

Izklicna cena: 173.104,00 € (z besedo: stotriinsedemdesettisoč stoštiri evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

 1. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).        Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 6 – opis k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 705/1), v izmeri 466 m2.

Izklicna cena: 34.250,00 € (z besedo: štiriintridesettisoč dvestopetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 7 – opis  k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 1017, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1017), v izmeri 18 m2 in s parc. št. 1018/2, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1018/2), v izmeri 805 m2.

Izklicna cena: 64.013,00 € (z besedo: štiriinšestdesettisoč trinajst evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 8 – opis  k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 9. – opis  k.o. Semedela

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote  ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v  izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 81.376,00 € (z besedo: enainosemdesettisoč tristošestinsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 10 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote  ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 80.192,00 € (z besedo: osemdesettisoč stodvaindevetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 11 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnine s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2 in s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 757 m2.

Izklicna cena: 77.305,00 € (z besedo: sedeminsedemdesettisoč tristopet evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 12 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.

Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 13 – opis  k.o. Boršt

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 14 – opis k.o. Semedela