05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti mestne občine koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 7. 2020
Datum objave:

Rok za plačilo varščine: 27.7.2020

Datum javne dražbe: 30.7.2020, ob 10.00

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

 1. Nepremičnina s parc. 3087/1, k.o. Boršt, ID znak parcela 2623 3087/1, v izmeri 822 m2.

Izklicna cena: 624.719,16 € (z besedo: šeststoštiriindvajsettisoč sedemstodevetnajst evrov in 16/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 1 – opis k.o. Boršt

 

 1. Nepremičnina s parc. 1501/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1501/1), v izmeri 506 m2.

Izklicna cena: 78.189,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč stodevetinosemdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 2 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. 1537/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1537/1), v izmeri 55 m2.

Izklicna cena: 48.924,00 € (z besedo: oseminštiridesettisoč devetstoštiriindvajset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 3 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 4 – opis k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 705/1), v izmeri 466 m2.

Izklicna cena: 34.250,00 € (z besedo: štiriintridesettisoč dvestopetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 5 – opis k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 792, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 792), v izmeri 99 m2, in s parc. št. 793, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 793), v izmeri 372 m2.

Izklicna cena: 41.733,00 € (z besedo: enainštiridesettisoč sedemstotriintrideset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 6 – opis k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 7. – opis k.o. Semedela

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 8 – opis k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 9 – opis k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnine s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2 in s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 757 m2.

Izklicna cena: 77.305,00 € (z besedo: sedeminsedemdesettisoč tristopet evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 10 – opis k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.

Izklicna cena: 45.405,00 € (z besedo: petinštiridesettisoč štiristopet evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 11- opis k.o. Šmarje

 

 1. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.

Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov00/100).
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 12 – opis k.o. Boršt

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 13 – opis k.o. Semedela