Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 21. 5. 2020
Datum objave:

Rok za plačilo varščine: 18. 5. 2020

Datum javne dražbe: 21. 5. 2020

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

1. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.
Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Gažon

 

2. Nepremičnina s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/40), v izmeri 695 m2.
Izklicna cena: 92.046,00 € (z besedo: dvaindevetdesettisoč šestinštirideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 1

 

3. Nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.
Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 2

 

4. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.
Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Grinjan

 

5. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice
Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 1

 

6. Nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.
Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 2

 

7. Nepremičnina s parc. št. 1496/1, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595  1496/1), v izmeri 1.439 m2.
Izklicna cena: 99.593,00 € (z besedo: devetindevetdesettisoč petstotriindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 3

 

8. Nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.
Izklicna cena: 50.449,00 € (z besedo: petdesettisoč štiristodevetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Šmarje

 

9. Nepremičnina s parc. št. 5921/2, k.o. Bertoki (ID znak parcela 5921/2), v izmeri 298 m2, do ½-ice.
Izklicna cena: 10.066,44 € (z besedo: desettisoč šestinšestdeset evrov 44/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Bertoki

 

10. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.
Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Boršt

 

11. Nepremičnina s parc. 1980/13, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 1980/13), v izmeri 346 m2.
Izklicna cena: 36.028,00 € (z besedo: šestintridesettisoč osemindvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Hrvatini 1

 

12. Nepremičnina s parc. št. 584/5, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590  584/5), v skupni izmeri 736 m2.
Izklicna cena: 56.126,00 € (z besedo: šestinpetdesettisoč stošestindvajset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Hrvatini 2

 

13. Nepremičnina s parc. št. 2204, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 2204), v izmeri 151 m2.
Izklicna cena: 4.530,00 € (z besedo: štiritisoč petstotrideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 3

 

14. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Semedela

 

15. Nepremičnina s parc. št. 3653, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3653), v skupni izmeri 23 m2. Prodaja se solastniški delež do 3/5.
Izklicna cena: 991,00 € (z besedo: devetstoenaindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Sv. Anton

 

16. Nepremičnina s parc. št. *60/3, k.o. Zazid (ID znak: parcela 2584 *60/3), v skupni izmeri 121 m2. Prodaja se solastniški delež do 10/12.
Izklicna cena: 2.188,00 € (z besedo: dvatisoč stooseminosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zazid