Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 7. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovna stavba upravne dejavnosti, na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v skupni izmeri 4.105 m2, za izklicno ceno 863.153,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oz. brez 22% DDV;
 2. Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 57,7 m2, za izklicno ceno 53.440,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 3. Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu, Koper, Rižanska ulica 2, s parc. št. 913 k.o. Koper, v izmeri 71 m2,  za izklicno ceno  83.031,00 €,  brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 4. Solastniški delež do 84/90-in na stanovanjski stavbi, na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije, v izmeri 50 m2, za izklicno ceno 13.822,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 84/90-in na nepremičnini s parc. štev. 557/19 k.o. Škofije, v izmeri 1183 m2, za izklicno ceno 63.873,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 77.864,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin in 22% DDV;
 5. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 30.997,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 130.699,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 161.696,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin in 22% DDV;
 6. Solastniški delež do 79/90-in na stanovanjski stavbi na naslovu  Dvori b.š., s parc. štev. 3839 k.o.Sveti Anton, v izmeri 47 m2, za izklicno ceno 5.096,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina stanovanjska stavba z dvoriščem v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. št. 1124 k.o. Koper, v izmeri 100 m2, nestanovanjska stavba z dostopom s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, v izmeri 196 m2 ter poslovni  prostor v Kopru, ulica Agrarne reforme 6, s parc. št. 1123/2 k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-1261-1, v izmeri 134,50 m2, vse  za izklicno ceno  158.773,00 €,  brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.525.625,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 67.500,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 84.000,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 69.000,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2834/4, k.o. Dekani, v izmeri 1.100 m2, za izklicno ceno  56.000,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 2834/6, k.o. Dekani, v izmeri 1.048 m2, za izklicno ceno 50.000,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722 m2, za izklicno ceno 32.500,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno  67.400,00 €, brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri 410 m2, za izklicno ceno 17.900,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  1111/24, k.o. Hribi, v  izmeri 590 m2, za izklicno ceno 33.655,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 36.481,00 €,  brez  22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  1111/29, k.o. Hribi, v  izmeri 739 m2, za izklicno ceno 41.311,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 37.050,00 €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 71.205,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  857/16, k.o. Hribi, v izmeri 759 m2, za izklicno ceno 61.485,00 €,  brez  22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  857/18, k.o. Hribi, v izmeri 941 m2, za izklicno ceno 76.226,00 €,  brez  22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno 94.114,00 €,  brez  22% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno 82.110,00 €,  brez  22% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št. 1143/19, k.o. Jernej, v izmeri 992 m2, za izklicno ceno 82.634,00 €,  brez  22% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št. 1143/20, k.o. Jernej, v izmeri 594 m2, za izklicno ceno 49.481,00 €,  brez  22% DDV;
 28. Nepremičnini s parc. št. 1143/12 in 1143/25, k.o. Jernej, v supni izmeri 766 m2, za izklicno ceno 63.808,00 €,  brez  22% DDV;
 29. Nepremičnina s parc. št. 3764/2, k.o. Jernej, v izmeri 899 m2, za izklicno ceno 83.607,00 €,  brez  22% DDV;
 30. Nepremičnina s parc. št. 1909/4, k.o. Jernej, v izmeri 623 m2, za izklicno ceno 70.461,00 €,  brez  22% DDV;
 31. Nepremičnina s parc. št. 417/10, k.o. Plavje, v izmeri 1464 m2, za izklicno ceno 136.152,00 €,  brez  22% DDV;
 32. Nepremičnini s parc. št. 1298/44 in 412/25, obe k.o. Plavje, v skupni izmeri 567 m2, za izklicno ceno 49.670,00 €,  brez  22% DDV;
 33. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 43.412,00  €,  brez  22% DDV;
 34. Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 912 m2, za izklicno ceno 50.493,00  €,  brez  22% DDV;
 35. Nepremičnine s parc. št.  2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24 in 2014/25, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 7.034 m2, za izklicno ceno 578.114,00 €,  brez  22% DDV;
 36. Nepremičnina s parc. št.  2665/10, k.o. Semedela, v  izmeri 626 m2, za izklicno ceno 44.963,00 €,  brez  22% DDV;
 37. Nepremičnina s parc. št.  1466/11, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 84.120,00 €,  brez  22% DDV;
 38. Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1765 m2, za izklicno ceno 116.150,00 €,  brez  22% DDV;
 39. Nepremičnina s parc. št.  3587/4, k.o. Semedela, v  izmeri 1498 m2, za izklicno ceno 102.300,00 €,  brez  22% DDV;
 40. Nepremičnina s parc. št.  2475/10, k.o. Semedela, v  izmeri 753 m2, za izklicno ceno 70.029,00 €,  brez  22% DDV;
 41. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 73.783,00 €,  brez 22% DDV;
 42. Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 954 m2, za izklicno ceno 69.280,00 €,  brez 22% DDV;
 43. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 66.085,00 €,  brez 22% DDV;
 44. Nepremičnine s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 408.400,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina,  poslovna stavba na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, obe k.o. Koper s pripadajočim zemljiščen na parc. št. 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v naravi predstavlja večjo poslovno stavbo, z lastnim funkcionalnim zemljiščem,  zasnovano in primerno za uporabo kot upravna stavba. Notranjost stavbe je v celoti urejena in primerna za takojšnje obratovanje. Predmetna nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji, v razvijajoči se obrtno poslovni coni in sicer v Spodnji Semedeli. Pri nepremičninah s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper je v zemljiški knjigi vpisana hipoteka, ki je v postopku izbrisa in bodo nepremičnine do sklenitve kupoprodajne pogodbe proste vseh bremen.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnina,  stanovanjska stavba  na naslovu Koper, Rižanska ulica 2, s parc. štev. 913 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Stanovanjska stavba je potrebna temeljite prenove.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 557/20 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 84/90-in. Solastnica je podala izjavo, da ne uveljavlja predkupne pravice.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-in.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu Dvori b.š., s parc. štev. 3839  k.o. Sveti Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij , ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dvori. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 79/90-in.

Nepremičnina s parc. štev. 1124 k.o. Koper, stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu Koper, Kačja ulica 1, in  nepremičnina s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, nestanovanjska stavba z dostopom se nahajata v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajani stavbi z dvoriščem in dostopom, ki sta potrebni prenove. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 6, stoječ na parc. štev. 1123/2 k.o. Koper, z ID znakom 2605-1261-1, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove in je trenutno oddan v najem.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/24, 1111/28, 1111/29, 857/7, 857/16, 857/18, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 214/10, obe k.o. Hribi se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.

Nepremičnine s parc. št. 1143/19, 1143/20, 1143/12, 1143/25, 3764/2, vse k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št. 1909/4,  k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Barižoni.

Nepremičnine s parc. št. 417/10, 1298/44, 412/25, vse k.o. Plavje, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7, 970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnine s parc. št. 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 2665/10, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 1466/11, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnine s parc. št. 3163/1, 3162/1, 3587/4, k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnina s parc. št. 2475/10, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnine s parc. št. 666/2, 1124, 1123/1 in 1123/2, 913, vse k.o. Koper se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16 k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/24, 1111/28, 1111/29, 214/10, 857/7, 857/16, 857/18, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, parc. št. 1143/19, 1143/20, 1143/12, 1143/25, 1909/4, 3764/2, vse k.o. Jernej, s parc. št. 417/10 in 412/25 k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, 978/7, vse k.o. Pomjan, parc. št. 2665/10, 1466/11, 3163/1, 3162/1, 3587/4, 2475/10, 2714, 2715, vse k.o. Semedela, parc. št. 1830, 557/19, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1081/9, 1089/8, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016).

Nepremičnina s parc. št. 1298/44 k.o. Plavje se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu mejni prehod Škofije (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 47/2006, 93/2007).

Nepremičnine s parc. št. 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, vse k.o. Semedela, se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008, 5/2017).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 16, 17, 21, 22, 23, 33, 34, 39, 41, 42 in 43, so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 13.7.2017 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782462017 (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 11.7.2017. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič