Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 25. 5. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 57,7 m2, za izklicno ceno 38.611,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 2. Nepremičnina, v naravi stavba s pripadajočim dvoriščem v Svetem Antonu, z oznako ID 2612-3726-0 in ID 2612-1005/2-0, obe k.o. Koper, za izklicno ceno 324.420,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin in brez 22% DDV;
 3. Solastniški delež do 84/90-in na stanovanjski stavbi, na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije, v izmeri 50 m2, za izklicno ceno 13.822,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 84/90-in na nepremičnini s parc. štev. 557/19 k.o. Škofije, v izmeri 1183 m2, za izklicno ceno 63.873,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 77.864,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 5. Solastniški delež do ½ na delno porušeni stanovanjski stavbi na naslovu Lopar  36 in dvorišču  s parc. štev. 5205/1 k.o. Truške, v skupni izmeri 270 m2, za izklicno ceno 6.380,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ;
 6. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 7. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 21.624,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 12.397,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 34.021,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/4, k.o. Dekani, v izmeri 1.100 m2, za izklicno ceno  40.460,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2834/6, k.o. Dekani, v izmeri 1.048 m2, za izklicno ceno 36.125,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722 m2, za izklicno ceno 23.482,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     48.697,00 €, brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  1111/24, k.o. Hribi, v  izmeri 590 m2, za izklicno ceno 24.316,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 31.009,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št.  214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 26.770,00 €,  brez  22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 60.525,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  857/18, k.o. Hribi, v izmeri 941 m2, za izklicno ceno 64.793,00 €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  1161/18, k.o. Jernej, v izmeri 2.992 m2, za izklicno ceno 313.592,00 €,  brez  22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št. 1489/5, k.o. Marezige, v izmeri 760 m2, za izklicno ceno 65.702,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 25. Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559, k.o. Plavje, v skupni izmeri 409 m2, za izklicno ceno 31.523,00 €, brez 22% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 912 m2, za izklicno ceno 36.482,00  €,  brez  22% DDV;
 28. Nepremičnina s parc. št.  1466/11, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 60.777,00 €,  brez  22% DDV;
 29. Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1.765 m2, za izklicno ceno 83.919,00 €,  brez  22% DDV;
 30. Nepremičnina s parc. št.  3587/4, k.o. Semedela, v  izmeri 1.498 m2, za izklicno ceno 73.912,00 €,  brez  2%  davka na promet nepremičnin;
 31. Nepremičnina s parc. št.  2475/10, k.o. Semedela, v  izmeri 753 m2, za izklicno ceno 50.597,00 €,  brez  22% DDV;
 32. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 107.596,00 €, brez 22% DDV;
 33. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 97.536,00 €,  brez 22% DDV;
 34. Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 954 m2, za izklicno ceno 91.584,00 €,  brez 22% DDV;
 35. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 87.360,00 €,  brez 22% DDV;
 36. Nepremičnini s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 295.069,00 €,  brez 22% DDV;
 37. Nepremičnine z dela parc. št. 1018/4, 1018/5, 1723/51, k.o. Škofije in nepremičnine s parc. št. 1723/52, 1026/2, 1019/3, 1022/3, 1023/2, k.o. Škofije, v skupni izmeri 8.688 m2, za izklicno ceno 608.160,00 €  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnini z oznako ID 2612-3726-0 in ID 2612-1005/2-0,  obe k.o. Sveti Anton, v naravi  predstavljata objekt nekdanje osnovne šole s pripadajočim dvoriščem v Svetem Antonu. Objekt je v treh etažah, v skupni izmeri 334,80 m2. Dvorišče šole s parc. št. 1005/2, k.o. Sveti Anton, meri 1.215 m2. Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 557/20 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 84/90-in. Solastnica je podala izjavo, da ne uveljavlja predkupne pravice.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnina, delno porušena stanovanjska stavba na naslovu Lopar 36 z dvoriščem, s parc. štev. 5205/1 k.o. Truške, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Lopar. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ½.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/24, 1111/28, 857/7, 857/18, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Dostop do parc. št. 857/18 k.o. Hribi poteka po južnem delu parc. št. 857/7 k.o. Hribi. Pri sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 857/7 k.o. Hribi, bo kupec dovolil ustanovitev služnosti dostopa preko te parcele  do parc. št. 857/18 k.o. Hribi.

Nepremičnina s parc. št. 214/10, obe k.o. Hribi se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.

Nepremičnina s parc. št. 1161/18,  k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št. 1489/5, k.o. Marezige se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige – zaselek Burji.  Na parceli se nahaja stanovanjski objekt, ki ni v lasti Mestne občine Koper. Predmet prodaje je zgolj zemljišče.

Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559 k.o. Plavje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje- zaselek Badiha.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7, 970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnina s parc. št. 1466/11, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnine s parc. št. 3163/1, 3162/1, 3587/4, k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnina s parc. št. 2475/10, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Na navedenem območju je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Pretežni del nepremičnin s parc. št. 1018/5, 1019/3 in 1023/2, k.o. Škofije ter nepremičnine s parc. št. 1018/4, 1723/51, 1723/52, 1026/2, 1022/3, k.o. Škofije se nahajajo v območju z oznako KP-5, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, ožji južni del nepremičnin s parc. št. 1018/5, 1019/3 in 1023/2, k.o. Škofije pa se nahaja v območju z oznako KT-10, v  ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, na območju Križišča Bivje.

Nepremičnina s parc. št. 666/2, k.o. Koper se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 3726 in 1005/2, k.o. Sv. Anton, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16 k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/24, 1111/28, 214/10, 857/7, 857/18, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, parc. št. 1161/18, k.o. Jernej, parc. št. 1489/5, k.o. Marezige, parc. št. 1025/2, 1559, k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan, parc. št. 1466/11, 3163/1, 3162/1, 3587/4, 2475/10, 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, vse k.o. Semedela, parc. št. 1830, 557/19, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije, parc. št. 5205/1, k.o. Truške, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

Nepremičnine s parc. št. 1018/4, 1018/5, 1723/51, 1723/52, 1026/2, 1019/3, 1022/3, 1023/2, k.o. Škofije se nahajajo na območju, ki se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama – Dekani« (UL RS, št. 58/2017).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 15, 26, 27, 30, 33, 34, 35, so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 14.11.2017 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 13.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4785402017 (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 13.11.2017. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

Ž U P A N

Boris  Popovič

Datum:      7.11.2017

DELNI PREKLIC JAVNE DRAŽBE

Prekliče se javna dražba nepremičnin, objavljena na spletni strani Mestne občine Koper dne 27.10.2017, v delu, ki se nanaša na prodajo nepremičnine pod zap. št. 2  in sicer:

 • nepremičnina, v naravi stavba s pripadajočim dvoriščem v Svetem Antonu, z oznako ID 2612-3726-0 in ID 2612-1005/2-0, obe k.o. Koper, za izklicno ceno 324.420,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin in brez 22% DDV.

Ž U P A N

                                                                                                                        Boris  Popovič