Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 10. 2016
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja naslednjo

  

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovna stavba upravne dejavnosti, na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v skupni izmeri 4.105 m2, za izklicno ceno 1.015.474,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oz. brez 22% DDV;
 2. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 665/1 in 666, obe  k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 53,93 m2, za izklicno ceno 66.938,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 3. Solastniški delež do 84/90-in na stanovanjski stavbi, na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije, v izmeri 50 m2, za izklicno ceno 17.177,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 84/90-in na nepremičnini s parc. štev. 557/19 k.o. Škofije, v izmeri 1183 m2, za izklicno ceno 79.378,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 96.555,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin in 22% DDV;
 4. Nepremičnina, nestanovanjska stavba  na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. 90.S k.o. Toplovec, v izmeri 68 m2, za izklicno ceno 11.087,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina stanovanjska stavba z dvoriščem v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. št. 1124 k.o. Koper, v izmeri 100 m2, nestanovanjska stavba z dostopom s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, v izmeri 196 m2 ter poslovni  prostor v Kopru, ulica Agrarne reforme 6, s parc. št. 1123/2 k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-1261-1, v izmeri 134,50 m2, vse  za izklicno ceno  219.754,00 €,  brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.660.400,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina s parc. št. 5866/10,  k.o. Bertoki, v izmeri 4.467 m2, za izklicno ceno 318.375,00 €, brez 22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 87.010,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 109.400,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 84.150,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/4, k.o. Dekani, v izmeri 1.100 m2, za izklicno ceno  67.050,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2834/6, k.o. Dekani, v izmeri 1.048 m2, za izklicno ceno 60.700,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722      m2, za izklicno ceno 39.600,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     86.850,00 €, brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  134/1, k.o. Gažon, v  izmeri 1.535 m2, za izklicno ceno 114.623,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 1272/2,  k.o. Gažon, v izmeri 60 m2, za izklicno ceno 2.206,00 €, brez 22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 21.533,00€,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št.  1111/23, k.o. Hribi, v  izmeri 537 m2, za izklicno ceno 46.338,00 €,  brez  22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  1111/24, k.o. Hribi, v  izmeri 590 m2, za izklicno ceno 50.908,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 55.182,00 €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  1111/29, k.o. Hribi, v  izmeri 739 m2, za izklicno ceno 62.489,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 42.475,00 €,  brez  22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  1158/5, k.o. Jernej, v  izmeri 378 m2, za izklicno ceno 20.456,00 €,  brez  22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  1083/7, k.o. Jernej, v  izmeri 173 m2, za izklicno ceno 22.284,00 €,  brez  22% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št. 1163/1, k.o. Jernej, v izmeri 934 m2, za izklicno ceno 85.800,00 €,  brez  22% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št. 1163/14, k.o. Jernej, v izmeri 1.179 m2, za izklicno ceno 112.000,00 €,  brez  22% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št. 1163/15, k.o. Jernej, v izmeri 780 m2, za izklicno ceno 74.100,00 €,  brez  22% DDV;
 28. Nepremičnina s parc. št. 1163/17, k.o. Jernej, v izmeri 994        m2, za izklicno ceno 91.400,00 €,  brez  22% DDV;
 29. Nepremičnina s parc. št. 1163/18, k.o. Jernej, v izmeri 1.186 m2, za izklicno ceno 112.600,00 €,  brez  22% DDV;
 30. Nepremičnina s parc. št. 1163/31, k.o. Jernej, v izmeri 1.352 m2, za izklicno ceno 135.100,00 €,  brez  22% DDV;
 31. Nepremičnina s parc. št. 534/1, k.o. Koper, v izmeri 201 m2, za izklicno ceno 24.735,00 €, brez 22% DDV;
 32. Nepremičnina s parc. št.  798/1, k.o. Koštabona, v  izmeri 50 m2, za izklicno ceno 2.800,00 €,  brez  22% DDV;
 33. Solastniški delež do deleža 4/6-in na nepremičnini s parc. št. 7/2.S, k.o. Koštabona, v izmeri 32 m2, za izklicno ceno 1.195,00 €,  brez  22% DDV;
 34. Solastniški delež do deleža 1/6-in na nepremičnini s parc. št. 7/4.S, k.o. Koštabona, v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 420,00 €,  brez  22% DDV;
 35. Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 57.105,00 €, brez 22% DDV;
 36. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 50.019,00  €,  brez  22% DDV;
 37. Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 58.458,00  €,  brez  22% DDV;
 38. Nepremičnine s parc. št.  108, 110/1, 111, k.o. Semedela, v  skupni izmeri 2931 m2, za izklicno ceno 361.246,00 €,  brez  22% DDV;
 39. Nepremičnina s parc. št.  2014/15, k.o. Semedela, v  izmeri 860 m2, za izklicno ceno 102.166,00 €,  brez  22% DDV;
 40. Nepremičnina s parc. št.  2014/16, k.o. Semedela, v  izmeri 863 m2, za izklicno ceno 102.522,00 €,  brez  22% DDV;
 41. Nepremičnina s parc. št.  2014/17, k.o. Semedela, v  izmeri 834 m2, za izklicno ceno 99.080,00 €,  brez  22% DDV;
 42. Nepremičnina s parc. št.  2014/18, k.o. Semedela, v  izmeri 923 m2, za izklicno ceno 99.205,00 €,  brez  22% DDV;
 43. Nepremičnina s parc. št.  2014/19, k.o. Semedela, v  izmeri 874 m2, za izklicno ceno 98.883,00 €,  brez  22% DDV;
 44. Nepremičnina s parc. št.  2014/20, k.o. Semedela, v  izmeri 920 m2, za izklicno ceno 104.087,00 €,  brez  22% DDV;
 45. Nepremičnina s parc. št.  2014/21, k.o. Semedela, v  izmeri 870 m2, za izklicno ceno 98.430,00 €,  brez  22% DDV;
 46. Nepremičnina s parc. št.  2014/22, k.o. Semedela, v  izmeri 898 m2, za izklicno ceno 101.598,00 €,  brez  22% DDV;
 47. Nepremičnina s parc. št.  2014/23, k.o. Semedela, v  izmeri 858 m2, za izklicno ceno 97.075,00 €,  brez  22% DDV;
 48. Nepremičnina s parc. št.  2014/24, k.o. Semedela, v  izmeri 838 m2, za izklicno ceno 99.544,00 €,  brez  22% DDV;
 49. Nepremičnina s parc. št.  2014/25, k.o. Semedela, v  izmeri 853 m2, za izklicno ceno 101.325,00 €,  brez  22% DDV;
 50. Nepremičnina s parc. št.  2014/26, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 101.447,00 €,  brez  22% DDV;
 51. Nepremičnina s parc. št.  2665/10, k.o. Semedela, v  izmeri 626 m2, za izklicno ceno 61.458,00 €,  brez  22% DDV;
 52. Nepremičnina s parc. št.  1466/11, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 75.168,00 €,  brez  22% DDV;
 53. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 85.878,00 €,  brez 22% DDV;
 54. Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 953 m2, za izklicno ceno 80.552,00 €,  brez 22% DDV;
 55. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 76.917,00 €,  brez 22% DDV;
 56. Nepremičnine s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 446.806,00 €,  brez 22% DDV;
 57. Solastniški delež do deleža 37/48-ine na nepremičnini s parc. št. 1269/1, k.o. Škofije, v izmeri 1.080 m2, za izklicno ceno 52.800,00 €,  brez  22% DDV;
 58. Nepremičnina s parc. št.  1652/2, k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 56.357,00 €,  brez 22% DDV;
 59. Nepremičnina s parc. št.  60/17, k.o. Vanganel, v  izmeri 834 m2, za izklicno ceno 65.035,00 €,  brez  22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina,  poslovna stavba na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, obe k.o. Koper s pripadajočim zemljiščen na parc. št. 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v naravi predstavlja večjo poslovno stavbo, z lastnim funkcionalnim zemljiščem,  zasnovano in primerno za uporabo kot upravna stavba. Notranjost stavbe je v celoti urejena in primerna za takojšnje obratovanje. Predmetna nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji, v razvijajoči se obrtno poslovni coni in sicer v Spodnji Semedeli. Pri nepremičninah s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper je v zemljiški knjigi vpisana hipoteka, ki je v postopku izbrisa in bodo nepremičnine do sklenitve kupoprodajne pogodbe proste vseh bremen.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 665/1 in 666, obe  k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 557/20 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 84/90-in. Solastnica je podala izjavo, da ne uveljavlja predkupne pravice.

Nepremičnina, gospodarsko poslopje  na naslovu  Topolovec b.š., s parc. štev. 90.S k.o. Topolovec, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Žrnjovec. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje.

Nepremičnina s parc. štev. 1124 k.o. Koper, stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu Koper, Kačja ulica 1, in  nepremičnina s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, nestanovanjska stavba z dostopom se nahajata v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajani stavbi z dvoriščem in dostopom, ki sta potrebni prenove. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 6, stoječ na parc. štev. 1123/2 k.o. Koper, z ID znakom 2605-1261-1, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove in je trenutno oddan v najem.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 5866/10, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  134/1, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, na območju naselja Križišče Šmarje.

Nepremičnini s parc. št.  1272/2 in 1114, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/23, 1111/24, 1111/28, 1111/29, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 214/10, k.o. Hribi se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.

Nepremičnine s parc. št. 1158/5, 1083/7, 1163/1, 1163/14, 1163/15, 1163/17, 1163/18 in 1163/31, k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Na nepremičnini s parc. št. 1158/5 k.o. Jernej stoji pritlični pomožni objekt, ki ni v lasti prodajalca.

Nepremičnina s parc. št. 534/1, k.o. Koper se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra.

Nepremičnine s parc. št.  798/1, 7/2.S in 7/4.S, k.o. Koštabona, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Koštabona.

Pri nepremičnini s parc. št. 7/2.S, k.o. Koštabona Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 4/6-in, pri nepremičnini s parc. št. 7/4.S, k.o. Koštabona pa solastniški delež do 1/6-ine.

Nepremičnina s parc. št. 451/11, k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnine s parc. št. 108, 110/1, 111, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Žusterna.

Nepremičnine s parc. št. 2014/15, 2014/16, 2014/17, 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, 2014/26, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 2665/10, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 1466/11, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, 1269/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 1089/8 in 1089/9, k.o. Škofije sta nastali po parcelaciji parc. št. 1089/4, k.o. Škofije. Pri nepremičnini s parc. št. 1269/1, k.o. Škofije, na kateri stojita pritlična pomožna objekta, ki sta v lasti solastnika, Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 37/48-in.

Nepremičnina s parc. št.  1652/2, k.o. Šmarje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje.

Nepremičnina s parc. št. 60/17,  k.o. Vanganel se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel – Guci.

Nepremičnine s parc. št. 665/1, 666, 1124, 1123/1 in 1123/2, 534/1, vse k.o. Koper se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnina s parc. št. 5866/10, k.o. Bertoki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/2006, 40/2010- spremembe in dopolnitve, 1/2012- obvezna razlaga, 80/2012- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 90.S k.o.Topolovec, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16 k.o. Dekani, parc. št. 134/1, 1272/2 in 1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/23, 1111/24, 1111/28, 1111/29 in 214/10, vse k.o. Hribi, parc. št. 1158/5, 1083/7, 1163/1, 1163/14, 1163/15, 1163/17, 1163/18 in 1163/31, k.o. Jernej, parc. št.  798/1, 7/2.S in 7/4.S, k.o. Koštabona, parc. št. 451/11, k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan, parc. št. 2665/10 in 1466/11, k.o. Semedela, parc. št. 1830, 557/19, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1081/9, 1089/8, 1089/9, 762, 763/1, 1269/1 k.o. Škofije,  parc. št. 1652/2 k.o. Šmarje, ter parc. št. 60/17,  k.o. Vanganel, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012).

Nepremičnine s parc. 2014/15, 2014/16, 2014/17, 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, 2014/26, vse k.o. Semedela, se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe.

Nepremičnine s parc. 108, 110/1, 111, vse k.o. Semedela, se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012-obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015 – spremembe in dopolnitve).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 15, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 50, 51, 52, so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 20.10.2016 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4783062016… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 19.10.2016. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič