05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 8. 2009
Datum objave:
Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 8.7.2009,
objavlja naslednjo
JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 577/7 k.o. Hribi v izmeri 264 m2, za izklicno ceno 25.699,00 €, brez 20% DDV;
2. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 3.991.077,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
3. Nepremičnini s parc. št. 1076/2 in 1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2, za izklicno ceno 682.578,00 €, brez 20% DDV;
4. Nepremičnina s parc. št. 1215/1 k.o. Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno ceno 281.160,00,00 €, brez 20% DDV;
5. Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20 in 1364/22, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno 1.715.140,00 € , brez 20% DDV;
6. Nepremičnine s parc. št. 1365/19, 1365/20 in 1365/21, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno 319.578,00 € , brez 20% DDV;
7. Nepremičnini s parc. št. 530 in 531 k.o. Oltra, v skupni izmeri 8.071 m2, za izklicno ceno 1.463.240,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 1335/2, k.o. Semedela, v izmeri 233 m2, za izklicno ceno 22.374,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 239/61 k.o. Semedela, v izmeri 608 m2, za izklicno ceno 72.979,00 € brez 20% DDV;
10. Nepremičnini s parc. št. 74/5 in 74/8 k.o. Semedela, v skupni izmeri 408 m2, za izklicno ceno 61.129,00  €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 2005/2, k.o. Sv. Anton, v izmeri 374 m2, za izklicno ceno 28.527,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnini s parc. št. 2139/2 in 2139/3, k.o. Sv.Anton, v skupni izmeri 903 m2, za izklicno ceno 68.877,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 1335, k.o. Škofije, v izmeri 230 m2, za izklicno ceno 20.999,00 €, brez 20% DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 1336, k.o. Škofije, v izmeri 189 m2, za izklicno ceno 17.256,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 1471/2, k.o. Škofije, v izmeri 379 m2, za izklicno ceno 46.137,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 1580/5, k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno ceno 76.474,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 1580/6, k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno ceno 60.148,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 444/10, k.o. Škofije, v izmeri 651 m2, za izklicno ceno 79.249,00 € (143,00 €/m2), brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 444/11, k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno ceno 72.553,00 € (143,00 €/m2), brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 444/5, k.o. Škofije, v izmeri 676 m2, za izklicno ceno 82.292,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 28.534,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 558/20, k.o. Škofije, v izmeri 1.086 m2, za izklicno ceno 132.203,00 €, brez 20% DDV.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 6.8.2009 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 8.7.2009, objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO 
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 577/7 k.o. Hribi v izmeri 264 m2, za izklicno ceno 25.699,00 €, brez 20% DDV;
2. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 3.991.077,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
3. Nepremičnini s parc. št. 1076/2 in 1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2, za izklicno ceno 682.578,00 €, brez 20% DDV;
4. Nepremičnina s parc. št. 1215/1 k.o. Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno ceno 281.160,00,00 €, brez 20% DDV;
5. Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20 in 1364/22, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno 1.715.140,00 € , brez 20% DDV;
6. Nepremičnine s parc. št. 1365/19, 1365/20 in 1365/21, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno 319.578,00 € , brez 20% DDV;
7. Nepremičnini s parc. št. 530 in 531 k.o. Oltra, v skupni izmeri 8.071 m2, za izklicno ceno 1.463.240,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 1335/2, k.o. Semedela, v izmeri 233 m2, za izklicno ceno 22.374,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 239/61 k.o. Semedela, v izmeri 608 m2, za izklicno ceno 72.979,00 € brez 20% DDV;
10. Nepremičnini s parc. št. 74/5 in 74/8 k.o. Semedela, v skupni izmeri 408 m2, za izklicno ceno 61.129,00  €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 2005/2, k.o. Sv. Anton, v izmeri 374 m2, za izklicno ceno 28.527,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnini s parc. št. 2139/2 in 2139/3, k.o. Sv.Anton, v skupni izmeri 903 m2, za izklicno ceno 68.877,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 1335, k.o. Škofije, v izmeri 230 m2, za izklicno ceno 20.999,00 €, brez 20% DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 1336, k.o. Škofije, v izmeri 189 m2, za izklicno ceno 17.256,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 1471/2, k.o. Škofije, v izmeri 379 m2, za izklicno ceno 46.137,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 1580/5, k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno ceno 76.474,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 1580/6, k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno ceno 60.148,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 444/10, k.o. Škofije, v izmeri 651 m2, za izklicno ceno 79.249,00 € (143,00 €/m2), brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 444/11, k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno ceno 72.553,00 € (143,00 €/m2), brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 444/5, k.o. Škofije, v izmeri 676 m2, za izklicno ceno 82.292,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 28.534,00 €, brez 20% DDV;

22. Nepremičnina s parc. št. 558/20, k.o. Škofije, v izmeri 1.086 m2, za izklicno ceno 132.203,00 €, brez 20% DDV.

 

Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 6.8.2009 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
(več v priloženem dokumentu)