05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 7. 2014
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 31.028,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu  Kidričeva ulica 23a, stoječ na parc. št. 782/5 k.o. Koper, z ID oznako 2605-182-1, v izmeri 115,40 m2, za izklicno ceno 104.618,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu  Kozlovičeva ulica 21, stoječ na parc. št. 229/10 k.o. Semedela, z ID oznako 2606-3802-19, v izmeri 79,92 m2, za izklicno ceno 74.637,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Nepremičnina – garaža, v Semedeli, na naslovu Tomšičeva 6, stoječa na parceli št. 390, k.o. Semedela, v pritličju večstanovanjskega objekta z oznako 2606-126-2, v izmeri 34,95 m2, za izklicno ceno 20.426,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina – skladišče, na naslovu Spodnje Škofije 69, stoječe na parceli 6381, k.o. Škofije, z ID oznako 2595-1030-5, v izmeri 10,9 m2, za izklicno ceno 3.409,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, na naslovu Marušičeva 2, stoječ na parceli št. 632/1, k.o. Koper, z ID oznako 2605-1521-4, v izmeri 38,05 m2, za izklicno ceno  35.757,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, na naslovu Santorijeva ulica 1, stoječ na parceli št. 799, k.o. Koper, z ID oznako 2605-1978-5, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 37.290,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnina, klet, v Kopru, Sabinijeva ulica 2, s parc. štev. 1259 k.o. Koper, označena z ID znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno 4.746,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 9. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. štev. 1124 k.o. Koper, stavbišče v izmeri 59 m2 in dvorišče v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 61.123,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 10. Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki, v izmeri 572 m2, za izklicno ceno 47.088,00 €, brez 22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 3250/15,  k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 32.839,00 €, brez 22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št.  689/2, k.o. Gažon, v  izmeri 800 m2, za izklicno ceno 62.077,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 689/3, k.o. Gažon, v izmeri 788 m2, za izklicno ceno 60.534,00 €, brez 22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 1158/5, k.o. Jernej, v izmeri 378 m2, za izklicno ceno 28.311,00 €, brez 22% DDV oz. 2% davka na promet nepremičnin;
 15. Nepremičnina s parc. št. 1124/7,  k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 21.243,00 €, brez 22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  2687/9, k.o. Semedela, v  izmeri 850 m2, za izklicno ceno 74.613,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  203/4, k.o. Semedela, v  izmeri 338 m2, za izklicno ceno 25.308,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 16.576,00 €, brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št. 1253/1, k.o. Škofije, v izmeri 70 m2, za izklicno ceno 2.430,00 €, brez 22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije, v  izmeri 613 m2, za izklicno ceno 46.590,00 €, brez 22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št. 468/2, k.o. Škofije, v  izmeri 80 m2, za izklicno ceno 3.786,00 € solastniškega deleža do 3/4, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 22. Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, v izmeri 324 m2, za izklicno ceno  15.781,00 €, brez 22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  60/16, k.o. Vanganel, v  izmeri 808 m2, za izklicno ceno 50.485,00 €,  brez  22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  60/17, k.o. Vanganel, v  izmeri 834 m2, za izklicno ceno 48.496,00 €,  brez  22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove.

Poslovni prostor v Kopru, Kidričeva ul. 23A, stoječ na parc. št. 782/5, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe. V preteklosti je bil prostor rekonstruiran kot prodajalna neživilske dejavnosti.

Poslovni prostor v Kopru, Kozlovičeva 21, stoječ na parc. št. 229/10, k.o. Semedela, se nahaja v zgornjem delu Žusterne oz. na Markovcu. Prostor se nahaja v pritličju pet etažnega objekta. Prostor ne obratuje in je potreben delne prenove.

Garaža v Spodnji Semedeli, na naslovu Tomšičeva 6, stoječa na parceli št. 390, k.o. Semedela, se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta in je primerna za takojšnjo uporabo.

Skladišče na naslovu Spodnje Škofije 69, stoječe na parc.št. 6381, k.o. Škofije, se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe. Ima samostojen vhod in je potrebno prenove.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Marušičeva 2, stoječ na parceli 632/1, k.o. Koper, ima samostojen vhod in je trenutno povezan s prostorom, ki je v zasebni lasti.

Poslovni prostor v Kopru, stoječ na parceli 799, k.o. Koper, na naslovu Santorijeva 1, se nahaja v centralnem dela mestnega jedra, ob Kidričevi ulici. Potreben je celovite prenove.

Nepremičnina, klet, na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, s parc. štev. 1259 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna prenove.

Nepremičnina, stanovanjska stavba  na naslovu Koper, Kačja  ulica 1, s parc. štev. 1124 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove.

Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki se nahaja na poselitvenih površinah, na območju razložene in razpršene poselitve, v naselju Škocjan.

Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju za stanovanja, v naselju Prade.

Nepremičnini s parc. št. 689/2 in 689/3, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon.

Nepremičnina s parc. št. 1158/5, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Na nepremičnini stoji pritlični pomožni objekt, ki ni v lasti prodajalca.

Nepremičnina s parc. št. 1124/7,  k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju za stanovanja, v naselju Žusterna.

Nepremičnini s parc. št.  558/11 in 1253/1, k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina s parc. št. 1253/1 k.o. Škofije je obremenjena z greznico in pripadajočo infrastrukturo za nepremičnino s parc. št. *170/2 in *170/1, k.o. Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 468/2, obe k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnine s parc. št. 468/2 k.o. Škofije v višini 3/4-in.

Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Tinjan.

Nepremičnini s parc. št. 60/16 in 60/17, obe k.o. Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnin s parc. št. 1166/1, 782/5, 632/1, 799, 1259, 1124, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga) ter nepremičnini s parc. št. 229/10 in 203/4, k.o. Semedela, ki se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012 – obvezna razlaga).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.

Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 3.7.2014 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom

RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-164-2014 (zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 1.7.2014. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

 

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič