Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 2. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010)

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1.    Nepremičnina s parc. št. 362/1 k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 67.861,00 €, brez 20% DDV;
2.    Nepremičnina s parc. št. 545/5 k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 38.998,00  €, brez 20% DDV;
3.    Nepremičnina s parc. št. 1652/2 k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 77.762,00 €, brez 20% DDV;
4.    Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17 k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 81.926,00 €, brez 20% DDV;
5.    Nepremičnini s parc. št. 312 in 313 k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 79.045,00 €, brez 20% DDV;
6.    Nepremičnina s parc. št. 1394/2 k.o. Škofije, v izmeri  1090 m2, za izklicno ceno 113.911,00 €, brez 20% DDV;
7.    Nepremičnina s parc. št. 1394/9 k.o. Škofije, v izmeri  1223 m2, za izklicno ceno 128.745,00 €, brez 20% DDV;
8.    Nepremičnina s parc. št. 777/13 k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno 94.887,00 €, brez 20% DDV;
9.    Nepremičnina s parc. št. 777/15 k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno 74.597,00 €, brez 20% DDV;
10.    Nepremičnina s parc. št. 777/16  k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 93.866,00 €, brez 20% DDV;
11.    Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2,  za izklicno ceno 104.994,00 €, brez 20% DDV;
12.    Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2,  za izklicno ceno  119.068,00 €, brez 20% DDV;
13.    Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4 – ine, za izklicno ceno 21.139,00 €, brez 20% DDV;
14.    Nepremičnina s parc. št. 663/18 k.o. Hribi, v izmeri 305 m2,  za izklicno ceno 25.221,00 €, brez 20% DDV;
15.    Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, v izmeri  347 m2, za izklicno ceno  23.262,00 €, brez 20% DDV;
16.    Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 52.640,00 €, brez 20% DDV;
17.    Nepremičnina s parc. št. 1464/7, k.o. Koper, v izmeri 1012 m2,  za izklicno ceno 129.030,00 €, brez 20% DDV;
18.    Nepremičnina s parc. št. 1465/3, k.o. Koper, v izmeri 849 m2,  za izklicno ceno 108.248,00 €, brez 20% DDV;
19.    Nepremičnina s parc. št. 1464/23 k.o. Koper, v  izmeri 2698 m2,  za izklicno ceno 343.995,00 €, brez 20% DDV;
20.    Nepremičnine s parc. št. 1637, 1639  in 1640 k.o. Koper, v skupni izmeri 2208 m2,  za izklicno ceno 268.272,00 €, brez 20% DDV;
21.    Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno  3.476.500,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
22.    Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415, 416, 417, 418, vse  k.o. Oltra,  v skupni izmeri 19.945,00 m2, za izklicno ceno 2.387.416,00 €, brez 20% DDV;
23.    Nepremičnine s parc. št. 938/3,  940 in 942/2  k.o. Oltra,  v skupni izmeri 3348 m2, za izklicno
ceno 319.123,00 €, brez 20% DDV;
24.    Nepremičnina s parc.  1313/2 k.o. Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno 139.995,00 €, brez 20% DDV;
25.    Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, v izmeri 532 m2,  za izklicno ceno  71.042,00 €,  brez  20% DDV;
26.    Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za izklicno ceno
5.742.100,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
27.    Nepremičnina s parc. št. 2688/9  k.o. Bertoki, v izmeri 703 m2,  za izklicno ceno  86.488,00 €,  brez  20% DDV;
28.    Nepremičnina s parc. št. 2688/10  k.o. Bertoki, v izmeri 704 m2,  za izklicno ceno  86.365,00 €,  brez  20% DDV;
29.    Nepremičnina s parc. št. 1064 k.o. Oltra, v izmeri 2025 m2,  za izklicno ceno  313.875,00 €,  brez 2%  davka na promet nepremičnin;
30.    Nepremičnina – stanovanjska stavba v Kopru, Volaričeva ulica 2, s parc. št. 668/1, k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 94,00 m2 in dvorišče v izmeri 28,00 m2,  za izklicno ceno 138.000,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
31.    Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, za izklicno ceno 258.500,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
32.    Nepremičnina s parc. štev. 65/2.S  k.o. Pomjan, stavbišče v izmeri 30 m2, za izklicno ceno 3.351,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
33.    Nepremičnina s parc. štev. 3820/2  k.o. Jernej, gospodarsko poslopje  v izmeri 32  m2, za izklicno ceno 4.356,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
34.    Nepremičnina s parc. štev. 1542  k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 59 m2, za izklicno ceno 39.900,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
35.    Nepremičnina s parc. št. 11/1 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 29 m2, porušen objekt v izmeri 15 m2, dvorišče v izmeri 161 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 20 m2, vse v skupni izmeri  225 m2, ter nepremičnina s parc. štev. 10/2 k.o. Semedela, ki obsega vinograd v izmeri 198 m2 in njivo v izmeri  197 m2, vse v skupni izmeri 395 m2, obe nepremičnini v skupni izmeri 620 m2, za izklicno ceno 93.725,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% DDV;
36.    Nepremičnina s parc. štev. 2892 k.o.Boršt, stavbišče v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 1.435,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
37.    Nepremičnina s parc. štev. 1835 k.o. Škofije, stan.stavba v izmeri 46 m2 in dvorišče v izmeri 6 m2 ter nepremičnina s parc. štev. 1263/6 k.o. Škofije, pašnik v izmeri 127 m2, za izklicno ceno 18.381,00 €, brez 20% DDV oz. brez 2% davka na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnine s parc. št. 545/5,  362/1, 1652/2 k.o. Šmarje se nahajajo  v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje.

Nepremičnini s parc. št.  404/13 in 404/17 k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja,  v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnini s parc. št.  312 in 313 k.o. Plavje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije.
Nepremičnini s parc. št.  1394/2 in 1394/9  k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za
poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnine s parc. št.  777/13, 777/15, 777/16, vse  k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku
Puberli.

Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13 in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4-ine.

Nepremičnina  s parc. št. 501/10  k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v
območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 81/100-in.

Nepremičnine s parc. št. 1465/3, 1464/23, 1464/7, 1637, 1639 in 1640, vse  k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo  v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti,  v naselju Ankaran – na območju Debelega rtiča.

Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 940, 942/2, 938/3, 1313/2, vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran.
Pretežni del parc. št. 1064 k.o. Oltra se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran, manjši del pa znotraj ureditvenega območja, na območju za rekreacijo in urbano zelenje.

Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Ankaran – zaselek Barižoni.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnini  s parc. št. 2688/9, 2688/10 k.o. Bertoki se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi.

Nepremičnina – stanovanjska stavba v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 2, s parc. št. 668/1, k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 94,00 m2 in dvoriščem  v izmeri 28,00 m2,  je locirana v centralnem delu starega mestnega jedra. Je vogalna hiša, s pripadajočim zemljiščem, ki je praktično v celoti pozidano – ob objektu je le manjši atrijski vrt obdan z ograjo. Stanovanjska hiša ni zasedena in je potrebna temeljite prenove.

Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, je lociran ob glavni pristaniški obali v Kopru. Objekt je lociran za prvo vrsto pozidave tako, da se nepozidana površina za to pozidavo razširi v tlakovan in urejen trg (Carpacciov trg), ob obalni cesti in urejenem obalnem sprehajališču. Lokal ni v obratovanju,  ker nima za to urejenega uporabnega dovoljenja. Za poslovni prostor  je sklenjeno najemno razmerje. Predmet ocenjevanja je gostinski lokal pred notranjo prenovo, inventar oz. oprema v poslovnem prostoru je v lasti najemnika.
Nepremičnina s parc. št.  65/2.S, k.o. Pomjan, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Fijeroga. V naravi gre za ruševino, ki je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št.  3820/2, k.o. Jernej, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev poselitvenih površin, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. V naravi gre za dotrajan objekt, ki je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Krkavče, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan objekt.

Nepremičnini s parc. štev. 10/2  in 11/1 k.o. Semedela, se nahajata na območju poselitvenih površin, na območju razložene in razpršene gradnje. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo in gospodarsko poslopje ter zemljišče okoli nje, ki je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št.  2892, k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.

Nepremičnini s parc. št. 1835 in 1263/6  k.o. Škofije, se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije. V naravi gre za stanovanjsko stavbo, ki je zasedena in dvorišče okoli nje.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009), razen nepremičnin s parc. št. 1465/3, 1464/6 , 1464/7, 1637, 1639  in 1640  k.o. Koper, ki se urejajo po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave, št. 8/1984) ter  nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 15.2.2012 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
•    Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
•    Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
•    Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik;
•    Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-596-2011. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 14.2.2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:
Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

14. Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

                                           Ž U P A N
Boris  Popovič