05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 9. 2009
Datum objave:

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 7.8.2009,

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 949/2 Boršt, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, za izklicno ceno 9.306,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 138/7.S  k.o. Hrastovlje, stavbišče v izmeri 20 m2, za izklicno ceno  1.870,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
3. Nepremičnina s parc. št. 432/2 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2, dvorišče v izmeri 7 m2,  za izklicno ceno 74.330,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 507 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 59 m2 in nepremičnina s parc. št. 508 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 40.239,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 178/9.S k.o. Koštabona, stanovanjska stavba v izmeri 231 m2, za izklicno ceno 4.821,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 113/1.S Pomjan, stanovanjska stavba v izmeri 370 m2, za izklicno ceno 72.405,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
7. Nepremičnina s parc. št. 592/5 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 44 m2, dvorišče v izmeri 476 m2,  za izklicno ceno 99.444,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
8. Nepremičnina s parc. št. 3780 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 52 m2, dvorišče v izmeri 183 m2,  za izklicno ceno 8.136,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
9. Nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, stanovanjska stavba v izmeri 109 m2, dvorišče v izmeri 339 m2,  za izklicno ceno 148.808,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
10. Nepremičnina s parc. št. 5069/3 k.o. Bertoki, v izmeri 794 m2, za izklicno ceno 107.190,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno ceno 47.664,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 1209/6 k.o. Hribi, v izmeri 480 m2, za izklicno ceno 43.208,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 635 k.o. Vanganel, v izmeri 700 m2, za izklicno ceno 53.200,00 €, brez 20% DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 320/18 k.o. Plavje, v izmeri 464 m2, za izklicno ceno 46.447,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 3250/15 k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 74.520,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 3250/16 k.o. Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno ceno 29.835,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno ceno 52.140,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 298/9 in 291/4 k.o. Semedela, v skupni izmeri 575 m2, za izklicno ceno 65.018,00 €, brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 540/78 k.o. Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno ceno 23.746,00 €, brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 540/79 k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno ceno 31.520,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno ceno 32.821,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 737/77, 731, 702/8, 702/21, 702/22 k.o. Škofije, v skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno 294.848,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnini s parc. št. 1076/2 in 1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2, za izklicno ceno 578.789,00 €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 1215/1 k.o. Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno ceno 238.408,00 €, brez 20% DDV;
25. Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20 in 1364/22, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno 1.454.345,00 € , brez 20% DDV;
26. Nepremičnine s parc. št. 1365/19, 1365/20 in 1365/21, vse  k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno 270.985,00 € , brez 20% DDV.

Javna dražba se bo vršila dne 8.9.2009 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

VEČ V PRILOŽENEM DOKUMENTU