05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 4. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010)

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1.    Nepremičnina s parc. štev. 1542  k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 59 m2, za izklicno ceno 33.915,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
2.    Nepremičnina s parc. štev. 133/10.S k.o. Podpeč, stavbišče v izmeri 86 m2, za izklicno ceno 3.526,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
3.    Nepremičnina s parc. štev. 172/1.S k.o. Tinjan, stavbišče v izmeri 110 m2 in dvorišče v izmeri 324 m2 ter nepremičnina s parc. štev. 172/2.S k.o. Tinjan, stavbišče v izmeri 126 m2 in dvorišče v izmeri 257 m2, vse v skupni izmeri 817 m2, obe za izklicno ceno 55.766,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4.    Nepremičnina s parc. štev. 6351 k.o. Škofije, stanovanjska stavba v izmeri 66 m2, za izklicno ceno 19.410,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
5.    Nepremičnina s parc. štev. 2780 k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 3.026,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
6.    Nepremičnina s parc. štev. 3320 k.o. Marezige, stanovanjska stavba v izmeri 64 m2 in dvorišče v izmeri 188 m2, vse  v skupni izmeri 252 m2, za izklicno ceno 31.421,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
7.    Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, za izklicno ceno 219.725,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
8.    Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, Garibaldijeva ulica 6,  s parc. št. 751, k.o. Koper, v izmeri 25,4 m2,  za izklicno ceno 31.890,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
9.    Nepremičnina s parc. št. 266/5 k.o. Topolovec, v izmeri 299 m2, za izklicno ceno 1.701,00 €, brez 20% DDV;
10.    Nepremičnina s parc. št. 526/11 k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 74.130,00 €, brez 20% DDV;
11.    Nepremičnina s parc. št. 526/13 k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 69.499,00 €, brez 20% DDV;
12.    Nepremičnina s parc. št. 4115/2 k.o. Bertoki, vinograd v izmeri 303 m2, njiva v izmeri 291 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 16 m2, v skupni izmeri 610 m2, za izklicno ceno 58.965,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
13.    Nepremičnina s parc. št. 1608 k.o. Krkavče, v izmeri 280 m2, za izklicno ceno 19.616,00 €, brez 20% DDV;
14.    Nepremičnina s parc. št. 2688/9  k.o. Bertoki, v izmeri 703 m2,  za izklicno ceno  73.515,00 €,  brez  20% DDV;
15.    Nepremičnina s parc. št. 2688/10  k.o. Bertoki, v izmeri 704 m2,  za izklicno ceno  73.410,00 €,  brez  20% DDV;
16.    Nepremičnina s parc. št. 362/1 k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 67.861,00 €, brez 20% DDV;
17.    Nepremičnina s parc. št. 1652/2 k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 66.097,00 €, brez 20% DDV;
18.    Nepremičnina s parc. št. 1124/7,  k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 25.178,00 €, brez 20% DDV;
19.    Nepremičnini s parc. št. 312 in 313 k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 79.045,00 €, brez 20% DDV;
20.    Nepremičnina s parc. št. 1394/2 k.o. Škofije, v izmeri  1090 m2, za izklicno ceno 113.911,00 €, brez 20% DDV;
21.    Nepremičnina s parc. št. 777/16  k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 93.866,00 €, brez 20% DDV;
22.    Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2,  za izklicno ceno 104.994,00 €, brez 20% DDV;
23.    Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2,  za izklicno ceno  119.068,00 €, brez 20% DDV;
24.    Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4 – ine, za izklicno ceno 21.139,00 €, brez 20% DDV;
25.    Nepremičnina s parc. št. 663/18 k.o. Hribi, v izmeri 305 m2,  za izklicno ceno 25.221,00 €, brez 20% DDV;
26.    Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 52.640,00 €, brez 20% DDV;
27.    Nepremičnina s parc. št. 1464/7, k.o. Koper, v izmeri 1012 m2,  za izklicno ceno 109.676,00 €, brez 20% DDV;
28.    Nepremičnina s parc. št. 1465/3, k.o. Koper, v izmeri 849 m2,  za izklicno ceno 108.248,00 €, brez 20% DDV;
29.    Nepremičnina s parc. št. 1464/23 k.o. Koper, v  izmeri 2698 m2,  za izklicno ceno 292.396,00 €, brez 20% DDV;
30.    Nepremičnine s parc. št. 1637, 1639  in 1640 k.o. Koper, v skupni izmeri 2208 m2,  za izklicno ceno 228.031,00 €, brez 20% DDV;
31.    Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno  3.325.200,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
32.    Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415, 416, 417, 418, vse  k.o. Oltra,  v skupni izmeri 19.945,00 m2, za izklicno ceno 2.029.304,00 €, brez 20% DDV;
33.    Nepremičnine s parc. št. 938/3,  940 in 942/2  k.o. Oltra,  v skupni izmeri 3348 m2, za izklicno
ceno 271.255,00 €, brez 20% DDV;
34.    Nepremičnina s parc.  1313/2 k.o. Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno 118.996,00,00 €, brez 20% DDV;
35.    Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, v izmeri 532 m2,  za izklicno ceno  63.937,80 €,  brez  20% DDV;
36.    Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za izklicno ceno
4.880.785,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
37.    Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2691 m2, za izklicno ceno 473.616,00 €,  brez  20% DDV;
38.    Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 9052 m2, za izklicno ceno 1.520.736,00 €,  brez  20% DDV;
39.    Nepremičnine s parc. št. 1969/3,1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10140 m2, za izklicno ceno 1.589.952,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
40.    Nepremičnina s parc. št.  2013/11, k.o. Semedela, v  izmeri 2480 m2, za izklicno ceno 388.864,00 €,  brez  20% DDV;
41.    Nepremičnina s parc. št. 1064 k.o. Oltra, v izmeri 2025 m2,  za izklicno ceno  266.794,00 €,  brez 2%  davka na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Krkavče, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan objekt.

Nepremičnina s parc. št.  133/10.S, k.o. Podpeč, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. V naravi gre za  ruševino.

Nepremičnini s parc. št.  172/1.S in 172/2.S, k.o. Tinjan, se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolombar. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.

Nepremičnina s parc. štev. 6351, k.o. Škofije, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Gre za dotrajano stanovanjsko stavbo, v kateri se nahaja obok, ki predstavlja prehod oz. dostopno pot, za katero bo v prodajno pogodbo vključena služnostna pravica v korist Mestne občine Koper.

Nepremičnina s parc. štev. 2780, k.o. Koštabona, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo.

Nepremičnina s parc. štev. 3320,  k.o. Marezige, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. V naravi gre za dotrajan objekt.

Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, je lociran ob glavni pristaniški obali v Kopru. Objekt je lociran za prvo vrsto pozidave tako, da se nepozidana površina za to pozidavo razširi v tlakovan in urejen trg (Carpacciov trg), ob obalni cesti in urejenem obalnem sprehajališču. Lokal ni v obratovanju,  ker nima za to urejenega uporabnega dovoljenja. Za poslovni prostor  je sklenjeno najemno razmerje. Predmet ocenjevanja je gostinski lokal pred notranjo prenovo, inventar oz. oprema v poslovnem prostoru je v lasti najemnika.

Nepremičnina – poslovni prostor  v Kopru, na naslovu Garibaldijeva ulica 6, s parc. št. 751, k.o. Koper, v izmeri 25,4 m2, obsega pisarno, predprostor sanitarij in sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v strogem centru mesta Koper v neposredni bližini glavnih mestnih ulic v peš coni, ob Kidričevi ulici, nasproti univerze. Za prostor je sklenjeno najemno razmerje. Prostor trenutno ni v obratovanju in je potreben prenove.

Nepremičnina s parc. št. 266/5 k.o. Topolovec se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Močunigi.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13 k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnina s parc. št. 4115/2 k.o. Bertoki, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju razpršene gradnje. V naravi gre za objekt s pripadajočim zemljiščem, ki ga ima v uporabi zakupnik parc. št. 4115/1, k.o. Bertoki, ki je v lasti Republike Slovenije. Navedeni objekt je bil v preteklosti s strani uporabnika obnovljen in nekoliko povečan.

Nepremičnina s parc. št. 1608, k.o. Krkavče, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče.

Nepremičnini  s parc. št. 2688/9, 2688/10 k.o. Bertoki se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi.

Nepremičnini s parc. št.   362/1, 1652/2 k.o. Šmarje se nahajata  v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje.

Nepremičnina s parc. št. 1124/7,  k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnini s parc. št.  312 in 313 k.o. Plavje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije.

Nepremičnina s parc. št.  1394/2  k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št.  777/16, vse  k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Puberli.

Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13 in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4-ine.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v
območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 81/100-in.

Nepremičnine s parc. št. 1465/3, 1464/23, 1464/7, 1637, 1639 in 1640, vse  k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo  v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti,  v naselju Ankaran – na območju Debelega rtiča.

Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 940, 942/2, 938/3, 1313/2, vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran.
Pretežni del parc. št. 1064 k.o. Oltra se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran, manjši del pa znotraj ureditvenega območja, na območju za rekreacijo in urbano zelenje.

Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Ankaran – zaselek Barižoni.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009), razen nepremičnin s parc. št. 1465/3, 1464/6 , 1464/7, 1637, 1639  in 1640  k.o. Koper, ki se urejajo po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave, št. 8/1984),  nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87) ter parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 39 in 40 ter  trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 37 in 38).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 12.4.2012 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
•    Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
•    Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
•    Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik;
•    Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-108-2012-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 10.4.2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:
Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

14. Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

                                           Ž U P A N
Boris  Popovič