Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 8. 2011
Datum objave:

Številka:  478-573/2010
Datum:    20.7.2011

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) izdajam naslednji

S  K  L  E  P

 

I. Objavi se javni razpis z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) ter  sklepa št. 478-573/2010 z dne 20.07.2011

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina s parc. št. 399/7 k.o. Gažon, v izmeri 1052 m2, za izklicno ceno  82.070,00 €, brez 20% DDV;
 2. Nepremičnina s parc. št. 362/1 k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 93.924,00 €, brez 20% DDV;
 3. Nepremičnina s parc. št. 545/5 k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 53.975,00 €, brez 20% DDV;
 4. Nepremičnina s parc. št. 1652/2 k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 91.484,00 €, brez 20% DDV;
 5. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17 k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 113.392,00 €, brez 20% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 1394/2 k.o. Škofije, v izmeri  1090 m2, za izklicno ceno 157.661,00 €, brez 20% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 1394/5 k.o. Škofije, v izmeri  920 m2, za izklicno ceno 147.466,00 €, brez 20% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 1394/9 k.o. Škofije, v izmeri  1223 m2, za izklicno ceno 178.191,00 €, brez 20% DDV;
 9. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313 k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 109.404,00 €, brez 20% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 777/13 k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno 131.330,00 €, brez 20% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 777/15 k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno 103.248,00 €, brez 20% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 777/16  k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 129.917,00 €, brez 20% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 214/10 k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 52.295,00 €, brez 20% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2,  za izklicno ceno 123.522,00 €, brez 20% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2,  za izklicno ceno  140.080,00 €, brez 20% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 1158/7 k.o. Jernej, v izmeri 1167 m2, za izklicno ceno 138.906,00 €, brez 20% DDV;
 17. Nepremičnini s parc. št. 111 in 114/1 k.o. Oltra, v skupni izmeri 2149 m2, za izklicno ceno 338.467,50 €, brez 20% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, v izmeri 3904  m2,  za izklicno ceno  624.640,00 €, brez 20% DDV;
 19. Nepremičnine s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št.  5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27,5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri  180.705 m2, za izklicno ceno 19.158.344,10 €, brez 20% DDV;
 20. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno  3.912.000,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin;
 21. Nepremičnine s parc. št. parc. št. 1298/7, 1446/11,1449/2, 1454/2,  1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1,  1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10,  k.o. Koper, v skupni izmeri 10.022 m2, za izklicno ceno 1.792.800,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davka na premet nepremičnin;
 22. Nepremičnina –  poslovni objekt s parc. št. 122/1 k.o. Koper, v izmeri 1382,40 m2,   parcela meri 1535,80 m2, za izklicno ceno 669.371 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 23. Nepremičnina s parc. št. 1465/3 k.o. Koper, v izmeri 849 m2, za izklicno ceno 108.247,50 €, brez 20% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št. 1464/7 k.o. Koper, v izmeri 1012 m2, za izklicno ceno 129.030,00 €, brez 20% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št. 1464/6 k.o. Koper, v izmeri 3129 m2, za izklicno ceno 398.947,50 €, brez 20% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št. 352/19  k.o. Semedela, v izmeri 505 m2, za izklicno ceno 80.549,00 €, brez  20% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št. 317/11 k.o. Semedela, v izmeri 845 m2, za izklicno ceno 211.030,00 €, brez  2% davka na promet nepremičnin;
 28. Nepremičnini s parc. št. 314/1 in 316 k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.211 m2, za izklicno ceno 552.175,00 €, brez 20% DDV oz. 2% davka na promet nepremičnin;
 29. Nepremičnine s parc. št. 938/2,  940 in 942/2  k.o. Oltra,  v skupni izmeri 3348 m2, za izklicno ceno 319.123,00 €, brez 20% DDV;
 30. Nepremičnina s parc.  1313/2 k.o. Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno 139.995,00 €, brez 20% DDV;
 31. Nepremičnina  s parc. št. 644 k.o. Vanganel, v izmeri  1.713 m2, za izklicno ceno  120.852,00 €, brez 20% DDV;
 32. Nepremičnina  s parc. št. 647 k.o. Vanganel, v izmeri  1.242 m2, za izklicno ceno  61.341,63 €, brez 20% DDV;
 33. Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, v izmeri 532 m2,  za izklicno ceno  71.042,00 €,  brez  20% DDV;
 34. Nepremičnina s parc. št. 234.S k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 206 m2, za izklicno ceno 57.730,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 35. Nepremičnina s parc. štev. 2740 k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 73 m2 in travnik v izmeri 316 m2, za izklicno ceno 20.993,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 36. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 7 s parc. št. 834 k.o. Koper, v izmeri 158 m2, za izklicno ceno 242.614 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 37. Nepremičnina s parc. štev. 3431 k.o. Pomjan, porušen objekt v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 6.663,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 38. Nepremičnina s parc. štev. 1265/3  k.o. Jernej, gospodarsko poslopje  v izmeri 36 m2 in dvorišče  v izmeri 62 m2, za izklicno ceno 17.301,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 39. Nepremičnina s parc. štev. 3121/2  k.o. Osp, gospodarsko poslopje v izmeri 39 m2, za izklicno ceno 11.065,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 40. Nepremičnina s parc. štev. 1787/2 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 28 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 16 m2, dvorišče v izmeri 39 m2, vse v skupni izmeri 83 m2, za izklicno ceno 20.466,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter  nepremičnina s parc. štev. 1788/2 k.o. Semedela, neplodno v izmeri 85 m2, pašnik v izmeri 87 m2, vinograd v izmeri 134 m2, njiva v izmeri 403 m2, vse v skupni izmeri 709 m2, za izklicno ceno 37.216,00 €, brez 20 % DDV;
 41. Nepremičnina s parc. št. 4052 k.o. Gabrovica, v izmeri 68 m2, do deleža 15/16-in, za izklicno ceno  1.657,50 €,  brez  20% DDV;
 42. Nepremičnina s parc. št. 4053 k.o. Gabrovica, v izmeri 25 m2, do deleža 15/16-in, za izklicno ceno  638,51 €,  brez  20% DDV;
 43. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Repičeva 1, s parc. št. 1111, k.o. Koper, v izmeri 147,96 m2, za izklicno ceno 97.165,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 44. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4 – ine, za izklicno ceno 24.869,30 €, brez 20% DDV;
 45. Nepremičnina s parc. št. 100/66 k.o. Semedela, v izmeri 498 m2, za izklicno ceno  77.782,00 €, brez 20% DDV;
 46. Nepremičnini s parc. št. 3382/1 in 3382/3 k.o. Semedela, v skupni izmeri 1286 m2, za izklicno ceno  123.559,00 €, brez 20% DDV;
 47. Nepremičnina s parc. št. 1760/5 k.o. Jernej, v izmeri 667 m2, za izklicno ceno 98.782,00 €, brez  2% davka na promet nepremičnin;
 48. Nepremičnina s parc. št. 655/18  k.o. Hribi, v izmeri 247 m2,  za izklicno ceno 35.103,00 €, brez 20% DDV;
 49. Nepremičnina s parc. št. 663/18, k.o. Hribi, v izmeri 305 m2,  za izklicno ceno 34.907,00 €, brez 20% DDV;
 50. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, Santorijeva 7, s parc. št. 801/1, k.o. Koper, v izmeri 15,59 m2, za izklicno ceno 26.940,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 51. Nepremičnina s parc. št. 1064, k.o. Marezige, v izmeri 408 m2,  za izklicno ceno 27.941,00 €, brez 20% DDV;
 52. Nepremičnina s parc. št. 1170/1, k.o. Marezige, v izmeri 61 m2, za izklicno ceno 8.234,00 €, brez 20% DDV;
 53. Nepremičnina s parc. št. 451/10, k.o. Plavje, v izmeri 309 m2, za izklicno ceno 27.560,00 €, brez 20% DDV;
 54. Nepremičnina s parc. št. 2192/3 k.o. Osp, v izmeri 469 m2, za izklicno ceno 27.436,00 €, brez 20% DDV;
 55. Nepremičnina s parc. št. 539/1 k.o. Šmarje, v izmeri 796 m2, za izklicno ceno  61.233,00 €,  brez  20% DDV;
 56. Nepremičnina s parc. št. 1/9 k.o. Tinjan, v izmeri 112,50 m2, do deleža 3/4-ine, za izklicno ceno  4.470,00 €,  brez  20% DDV;
 57. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Župančičeva 18, s parc. št. 973, k.o. Koper, v izmeri 183,15 m2, za izklicno ceno 375.660,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin.
 58. Nepremičnina s parc. št. 2886 k.o. Boršt, v izmeri 100 m2, za izklicno ceno  6.187,00 €, brez  20% DDV;
 59. Nepremičnina s parc. št. 2892 k.o. Boršt, stavbišče v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 1.435,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 60. Nepremičnina s parc. štev. 4073 k.o. Kubed, stavbišče v izmeri 22 m2, za izklicno ceno 624,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin ter nepremičnina s parc. štev. 120/10 k.o. Kubed, v izmeri 228 m2, za izklicno ceno 5.371,00 €, brez 20% DDV;
 61. Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, v izmeri  347 m2, za izklicno ceno 27.367,00 €, brez 20% DDV;
 62. Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 72.857,00 €, brez 20% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

OBVESTILO: Zaradi obsega je več informacij o posameznih nepremičninah na voljo v prilogah razpisa (spodaj).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 11.8.2011 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi

samostojni podjetnik;

 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-573-2010. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do dne 10.8.2011. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.«

II.  Ta sklep velja takoj.

Ž U P A N

Boris  Popovič