05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin – stanovanjskih objektov

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 10. 2006
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 87/04, 99/04 in 70/05), Uredbe o pridobivanju , razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),  sklepa nadzornega sveta JSS MOK št. 3522-27/2006 in št. 3522-28/2006 z dne 12. 9. 2006  objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO

ki bo v ponedeljek 9. oktobra  2006, ob 9.30 uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper,  za prodajo naslednjih nepremičnin:

1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska hiša na naslovu  Župančičeva 17, Koper, stoječa na parc. št. 773/3  k.o. Koper, s koristno površino 297,74 m2, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 140 m2 , za izklicno ceno 39.960.000,00 SIT.

2. Nepremičnine v naravi stanovanjske hiše na naslovih:
Lazaretska 1, stoječa na parceli št. 1346 k.o. Koper, ki obsega stavbišče v izmeri 82 m2 ter cesto 5 m2, s koristno površino 178,56 m2,
Lazaretska 3, stoječa na parceli št. 1348 k.o. Koper, ki obsega stavbišče v izmeri 74 m2 ter dvorišče v izmeri 41 m3, s koristno površino 158,48 m2,
Lazaretska 5, stoječa na parceli  št. 1354 k.o. Koper, ki obsega stavbišče 70 m2 ter dvorišče 17 m2, s koristno površino 115,24 m2,
Vsi trije objekti s skupno koristno površino 452,28 in pripadajočimi parcelami se prodajajo kot celota za izklicno ceno 71.074.160,00 SIT.

Prvi ogled bo v petek, 29. 9. 2006 ob 11.00 za Lazaretsko 1, 3 in 5,

                                                    ob 11.30 pa za Župančičevo 17

 Drugi ogled bo v petek, 6. 10. 2006 ob 11.00 za Lazaretsko 1, 3 in 5,

                                                  ob 11.30 pa za Župančičevo 17