Preglej vse objave

Izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 3. 2001
Datum objave:

Javni razpis – odprti postopek – Izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper z minimalnim obsegom primestnega linijskega prevoza oseb.

Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1 – 03.02.2001

Aktualno do 17.04.2001