Preglej vse objave

Izgradnja obračališča s parkiriščem, krožišča in nadhoda na ulici Vena Pilona na Markovcu

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 10. 2007
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izgradnjo obračališča s parkiriščem, krožišča in nadhoda na ulici Vena Pilona na Markovcu. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 03.09.2008 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Petar Ziraldo, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 477, elektronski naslov: petar.ziraldo@koper.si.

Župan
Boris Popovič