Preglej vse objave

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Slemenske ceste v Hrvatinih v dolžini 4.505 m

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 8. 2008
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Slemenske ceste v Hrvatinih v dolžini 4.505 m. Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge v  razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 20.08.2008 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Kontaktna oseba naročnika je Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 267, elektronski naslov: janja.lovrecic@koper.si.