Preglej vse objave

Financiranje oz. sofinanciranje projekta

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 10. 2002
Datum objave:

Javni natečaj za financiranje oz. sofinanciranje projekta “S Koprom v novo leto 2003”

Aktualno do 10.10.2002 do 12,00 ure.

V Sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi ul. 10 je na vpogled sledeča dokumentacija:
– Elaborat postavitve okrasne (praznične) razsvetljave v starem mestnem jedru Kopra (Št.: K4147-213/01 izdelal PRIZMA – inženiring Janez Slobko, s.p.) in
– Idejni in izvedbeni načrt svetlobne ureditve historičnega mestnega jedra Koper – razsvetljeno mesto (izdelal Aleš Sedmak).