Preglej vse objave

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole in vrtca Bertoki ter Vrtca Prisoje

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 3. 2017
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

SKLOP 1: Energetsko učinkovito sanacijo Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu Bertoki (skrajšano; OŠ in Vrtec Bertoki)

 SKLOP 2:   Energetsko učinkovito sanacijo Vrtca Semedela enota Prisoje (skrajšano; Vrtec Prisoje)

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa.

Po oceni ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 7.3.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.

SKLOP_1_PROJKETNA_DOKUMENTACIJA_SANACIJA_TEMELJNIH_TAL.zip