Preglej vse objave

DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDENTE

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 3. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper bo tudi letos, predvidoma 10. marca 2017, v Uradnem listu in na spletni strani www.koper.si objavila javni razpis za dodelitev štipendij za študente za študijsko leto 2016/2017.

Skupaj je razpisanih pet (5) štipendij, za študij doma (v Sloveniji) in za študij v tujini. Pri tem je potrebno opozoriti, da bodo štipendije podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja:

– naravoslovje, matematika in računalništvo;

– tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;

– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;

– zdravstvo.

V mesecu decembru 2016 je Mestna občina Koper sprejela nov Odlok o štipendiranju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2017.

Novi odlok na novo določa pogoje za pridobitev štipendije in sicer omogoča hkratno prejemanje državne in občinske štipendije. Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkih družin. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo na podlagi Zakona o štipendiranju. Prejemniki državne štipendije lahko zaprosijo tudi za štipendijo Mestne občine Koper. Eden izmed pogojev za pridobitev občinske štipendije je uspeh, in sicer morajo kandidati dosegati povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov oziroma opravljenih izpitov predhodnega leta 4,30 (za študente prvih letnikov) oziroma 8,50 (za študente višjih letnikov). Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600.00 EUR.

Mestna občina Koper tako že dvanajsto leto z dodelitvami štipendij podpira nadarjene študente v našem okolju.

Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev štipendije je petek, 24. marec 2017.