05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Asfaltiranje odseka od glavne ceste GI-10 Rižana-Dekani do ceste Bertoki-Bivje od km 0,000 do km 2,239 na kolesarski poti Parenzana

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 3. 2006
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 23/2006 z dne 3.3.2006, Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za asfaltiranje odseka od glavne ceste GI-10 Rižana-Dekani do ceste Bertoki-Bivje od km 0,000 do km 2,239 na kolesarski poti Parenzana.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudnika vabimo, da predloži ponudbo do 23.03.2006, do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Drago Bratož, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, (tel. št. +386 5 6646 242), elektronski naslov: drago.bratoz@koper.si.

          Župan
Boris Popovič