16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Pravno obvestilo

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.koper.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršen koli način vključena v spletno mesto, je Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK). Znak MOK je varovan kot storitveni oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in v skladu z mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot so kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.koper.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa www.koper.si za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. MOK ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršen koli način povezana s spletnim mestom www.koper.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost MOK za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

MOK se bo trudila, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar niti MOK niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe tega. MOK se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. MOK lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršne koli podatke, ki jih MOK na kakršen koli način pridobi prek spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo Mestne občine Koper in jih MOK varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.