16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Delovna telesa

Mandatno obdobje 2018-2022

Komisija za priznanja in nagrade

Gabrijela Kukovec Pribac, predsednica
Ondina Gregorich Diabatè, namestnica predsednika
Vlasta Vežnaver, članica
Kristina Radovčić, članica
Mariella Zanco Tavernise, članica
Predrag Tomič, član
Danijel Sertič, član

Vabila sej komisije

Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje

Jasna Softič, predsednica
Barbara Strmole, namestnica predsednice
Jani Bačić, član
Maj Dolšak Fabris, član
Mojca Kleva Kekuš, članica

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta

Janez Starman, predsednik
Ana Nadoh, namestnica predsednika
Anja Pečič, članica
Nik Popovič, član
Vlado Krivec, član
Borut Maleševič, član
Nevio Pucer, član
Vilij Bržan, član
Leon Furlanič, član

Komisija za vloge in pritožbe

Duško Madžarovič, predsednik
Peter Bolčič, namestnik predsednika
Anja Pečič, članica
Borut Žerjal, član
Martina Štok, članica

Mandatno obdobje 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje

Barbara Strmole, predsednica
Bojan Tavčar, namestnik predsednice
Ana Beguš, članica
Darij Novinec, član
Slobodan Popovič, član

Vabila sej komisije

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta

Peter Bolčič, predsednik
Nataša Likar, namestnica predsednika
Klemen Maučec, član
Dragica Vrkič Kozlan, članica
Željko Filipčič, član
Karin Felicijan Glamočić, članica
Maja Tašner Vatovec, članica
Rajko Tedeško, član
Ljubica Kosmovski Fojkar, članica

Vabila sej komisije

Komisija za vloge in pritožbe

Tjaša Škerlič, predsednica
Vlasta Vežnaver, namestnica predsednice
Karin Felicijan Glamočić, članica
Mirjam Lemut, članica
Darko Dolar, član
 
Vabila sej komisije

Odbor za družbene dejavnosti

Mario Steffè, predsednik
Kristina Radovčič, namestnica predsednika
Darija Krkoč, članica
Ingrid Kocjančič, članica
Sani Kamenčič, član
Barbara Poljšak, članica
Lorena Dujmovič, članica

Vabila sej odbora

Odbor za finance in gospodarstvo

Igor Hrvatin, predsednik
Dragica Vrkič Kozlan, namestnica predsednika
Sani Kamenčič, član
Tina Mojškerc, članica
Alfred Štok, član
Milojka Lahajnar Špacapan, članica
Mojca Hilj Trivič, članica

Vabila sej odbora