16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Trajnostna urbana strategija – TUS

Trajnostna urbana strategija je strateški dokument občine za upravičeno območje – urbano naselje Koper, ki na vsebinski ravni opredeljuje razvojne izzive in vizijo urbanega razvoja ter opredeli prednostna razvojna področja. Predstavlja tudi formalno osnovo za kandidiranje in črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov.

Ker je za oblikovanje učinkovite strategije ključnega pomena širše razumevanje razvojnih prioritet mesta Koper, je bila k sooblikovanju dokumenta vabljena zainteresirana javnost.

Trajnostna urbana strategija mesta Koper je bila sprejeta 17. marca 2016, na 12. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper.