16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet

Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, prometa, trajnostne mobilnosti, upravljanja s cestami in javnimi površinami, varstva okolja, gospodarstva, kmetijstva, ribištva in obrtništva.

Skrbi za upravljanje in gospodarjenje z javno komunalno infrastrukturo, vodi kataster gospodarske javne infrastrukture, skrbi za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi površinami in občinskimi pristanišči, skrbi za urejanje, razvoj prometa in trajnostne mobilnosti, zlasti naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov, mirujočega prometa, kolesarskega prometa, izrednih in prekomernih prevozov, dostave, parkirnih površin, avto taksi prevozov in drugih vrst prometa. Skrbi tudi za področja energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave, pripravlja in izvaja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave, skrbi za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, ribištva, obrti in drugih gospodarskih dejavnosti ter druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Oddelek za gospodarske javne službe, promet in javne površine
  • Oddelek za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in okolje
Povezane vsebine