20. 11. 2020 Epidemijo lahko ustavimo le z odgovornim in samozaščitnim ravnanjem Preberi več

Mladina

Mestna občina Koper je ustanoviteljica javnega zavoda Center mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper.

Poslanstvo zavoda je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost mladih. Vzpodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, zagotavlja mentorsko pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov.