16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo izvaja notranje revidiranje in svetovanje o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja.

Zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občine in proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina delež ali sofinancira njihovo dejavnost, priprava metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso ter druge naloge s svojega delovnega področja.