16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje nadzira izvajanje veljavne zakonodaje in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora s področja občinskega redarstva in inšpekcije.

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

  • vodi prekrškovne postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja občinskega redarstva in inšpekcije v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti;
  • odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svoje pristojnosti;
  • skrbi za javno varnost in javni red;
  • vodi druge inšpekcijske in redarske postopke v skladu z veljavno zakonodajo;
  • opravlja naloge s področja sistema zaščite in reševanja ter
  • druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Občinski inšpektorat
  • Občinsko redarstvo
  • Oddelek za zaščito in reševanje