16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Kabinet župana

Kabinet župana opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge iz svojega področja dela za župana, podžupane in direktorja občinske uprave.

Skrbi za vodenje, organiziranje in koordiniranje dela na razvojnih projektih in pripravi strateških dokumentov občine, opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi, protokola, medobčinskih in mednarodnih odnosov občine, skrbi za dosledno izvajanje dvojezičnosti in posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru Kabineta župana deluje:

  • Oddelek za strateško načrtovanje in razvojne projekte
Povezane vsebine